พนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว

เพื่อความมั่นใจของลูกค้า และสามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ พนักงานทุกคนของทียูแพ็ค (TUPACK) ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว รวมไปถึงพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทในเครือ โดยมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถดูข้อมูลพนักงานที่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้วได้ตามข้อมูลด้านล่าง

ทั้งนี้เรายังคงปฏับัติตนและดำเนินงาน ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัดตาม นโยบายออฟฟิศสีขาวที่บริษัท ทียูแพ็ค จำกัด ประกาศไว้ ทียูแพ็ค พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากท่าน เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน


รูปถ่ายพนักงาน

รหัสพนักงาน: TU55027

ชื่อ-นามสกุล: น.ส.สุกัญญา ขันที

ตำแหน่ง : เซลส์

รับวัคซีนเข็มที่ 1

วันที่ 08 ก.ค. 2564

ชนิดวัคซีน: AstraZeneca


รับวัคซีนเข็มที่ 2 (รอการนัดหมาย)

วันที่ -

ชนิดวัคซีน: -


ใบรับรองการฉีดวัคซีน

รูปถ่ายพนักงาน

รหัสพนักงาน: TU55009

ชื่อ-นามสกุล: นายวิศรุติ อาดำ

ตำแหน่ง : เซลส์

รับวัคซีนเข็มที่ 1

วันที่ 08 ก.ค. 2564

ชนิดวัคซีน: AstraZeneca


รับวัคซีนเข็มที่ 2 (รอการนัดหมาย)

วันที่ -

ชนิดวัคซีน: -


ใบรับรองการฉีดวัคซีน

รูปถ่ายพนักงาน

รหัสพนักงาน: TU59002

ชื่อ-นามสกุล: น.ส.ณัฐมน ไยลีอ่าง

ตำแหน่ง : แอดมิน

รับวัคซีนเข็มที่ 1

วันที่ 08 ก.ค. 2564

ชนิดวัคซีน: AstraZeneca


รับวัคซีนเข็มที่ 2 (รอการนัดหมาย)

วันที่ -

ชนิดวัคซีน: -


ใบรับรองการฉีดวัคซีน

รูปถ่ายพนักงาน

รหัสพนักงาน: TU64003

ชื่อ-นามสกุล: น.ส.เบ็ญจรัตน์ สุขเต็มดี

ตำแหน่ง : แอดมิน

รับวัคซีนเข็มที่ 1

วันที่ 28 ก.ค. 2564

ชนิดวัคซีน: AstraZeneca


รับวัคซีนเข็มที่ 2 (รอการนัดหมาย)

วันที่ -

ชนิดวัคซีน: -


ใบรับรองการฉีดวัคซีน

รูปถ่ายพนักงาน

รหัสพนักงาน: TU62008

ชื่อ-นามสกุล: นายอภิรักษ์ สุรินทร์

ตำแหน่ง : หัวหน้าช่าง

รับวัคซีนเข็มที่ 1

วันที่ 08 ก.ค. 2564

ชนิดวัคซีน: AstraZeneca


รับวัคซีนเข็มที่ 2 (รอการนัดหมาย)

วันที่ -

ชนิดวัคซีน: -


ใบรับรองการฉีดวัคซีน

รูปถ่ายพนักงาน

รหัสพนักงาน: TU64004

ชื่อ-นามสกุล: นายชุติวัฒน์ โชคศิริ

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า

รับวัคซีนเข็มที่ 1

วันที่ 28 ก.ค. 2564

ชนิดวัคซีน: AstraZeneca


รับวัคซีนเข็มที่ 2 (รอการนัดหมาย)

วันที่ -

ชนิดวัคซีน: -


ใบรับรองการฉีดวัคซีน

รูปถ่ายพนักงาน

รหัสพนักงาน: TU56017

ชื่อ-นามสกุล: นายทองอยู่ ขำสำโรง

ตำแหน่ง : ช่างทั่วไป

รับวัคซีนเข็มที่ 1

วันที่ 13 ส.ค. 2564

ชนิดวัคซีน: AstraZeneca


รับวัคซีนเข็มที่ 2 (รอการนัดหมาย)

วันที่ -

ชนิดวัคซีน: -


ใบรับรองการฉีดวัคซีน

รูปถ่ายพนักงาน

รหัสพนักงาน: TU55015

ชื่อ-นามสกุล: นายสายัณห์ ใจศิลป์

ตำแหน่ง : Messenger

รับวัคซีนเข็มที่ 1

วันที่ 24 ก.ค. 2564

ชนิดวัคซีน: Sinopharm


รับวัคซีนเข็มที่ 2

วันที่ 21 ส.ค. 2564

ชนิดวัคซีน: Sinopharm


ใบรับรองการฉีดวัคซีน

รูปถ่ายพนักงาน

รหัสพนักงาน: TU61017

ชื่อ-นามสกุล: นายสันติ หมวกซา

ตำแหน่ง : Messenger

รับวัคซีนเข็มที่ 1

วันที่ 24 ก.ค. 2564

ชนิดวัคซีน: Sinopharm


รับวัคซีนเข็มที่ 2

วันที่ 21 ส.ค. 2564

ชนิดวัคซีน: Sinopharm


ใบรับรองการฉีดวัคซีน

Online Catalog

Online Catalog TU.Pack

Special Promotion

โปรโมชั่น เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

Article | Knowledge

บทความ สาระน่ารู้

Contact Us

ติดต่อสอบถาม

Contact Form

สอบถามเครื่องแพ็ค เครื่องบรรจุ

APPLY JOB

ร่วมงานกับทียูแพ็ค