หน้าจอสัมผัส Pro-face

หน้าจอสัมผัส (Touch Screen HMI) : Pro-face

หน้าจอสัมผัส Pro-face
หน้าจอสัมผัส Pro-face รุ่น AST3301-S1-D24

คุณลักษณะ || หน้าจอสัมผัส (Touch Screen HMI)

  • ชุดจอระบบสัมผัส (Starter Kit) Pro-face 5.7" Color และพร้อมด้วยสาย Download Cable
  • Display Type : STN Color LCD
  • Display Colors : 256
  • Power Supply : 24VDC
  • Interface : USB (Host)
  • COM1 : RS-232C
  • COM2 : RS-422, 485
3000 characters left
ใส่ข้อความที่ต้องการสอบถาม เช่น ชื่อสินค้า ชื่อรุ่น ฯลฯ
online-cat2
promotion-banner
article banner

Contact Us

contact tu

Contact Form

สอบถามเครื่องแพ็ค เครื่องบรรจุ

APPLY JOB

job tu