site map

 • เครื่องบรรจุแนวตั้งของเหลว ขนาดเล็ก
 • เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับห่อแบบแพ็ค
 • อุปกรณ์เสริมและเครื่องป้อนสินค้า
 • เครื่องบรรจุสินค้าใส่กล่อง แบบขึ้นกล่องพร้อมสวมถุง
 • เครื่องห่อฟิล์ม BOPP สำหรับห่อแบบกึ่งอัตโนมัติ
 • เครื่องห่อฟิล์ม BOPP แบบอัตโนมัติ
 • ซองและฝาจุก
 • รถลากไฮดรอลิก ใช้สำหรับพาเลทแคบ
 • รถลากไฮดรอลิก ใช้สำหรับพาเลทกว้าง
 • เทปกาวโอพีพี แบใช้ปิดด้วยมือ
 • เทปกาวโอพีพี แบบใช้กับเครื่อง
 • ฟิล์มประเภทต่างๆ
 • ฟิล์มยืด
 • ฟิล์มหด
 • ฟิล์มปิดฝาถ้วย
 • ฟิล์มใช้กับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ
 • เครื่องห่อถาดอาหาร แบบใช้มือห่อ
 • เครื่องห่อถาดอาหาร แบบห่ออัตโนมัติ

Online Catalog

Online Catalog TU.Pack

Special Promotion

โปรโมชั่น เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

Article | Knowledge

บทความ สาระน่ารู้

Contact Us

ติดต่อสอบถาม

Contact Form

สอบถามเครื่องแพ็ค เครื่องบรรจุ

APPLY JOB

ร่วมงานกับทียูแพ็ค