เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่อง X-ray ระบบสายพาน

เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่อง X-ray ระบบสายพาน
Check Weighed Machine, Metal Detector Machine X-ray Machine Conveyor Type New icons 64

ระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ส่วนใหญ่มักจะทำการตรวจสอบคุณภาพอยู่ 3 รูปแบบ

  1. การตรวจสอบในส่วนที่เป็นโลหะ ปลอมปนในผลิตภัณฑ์ (Metal Detector)
  2. การตรวจสอบหาวัตถุแปลกปลอมที่เป็นโลหะ และไม่ใช่โลหะ ในผลิตภัณฑ์ (X-ray Machine)
  3. เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติบนสายพาน (Automatic Check Weigher Machine)
การตรวจสอบมาตรฐานน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ (Check Weighed, Weight Checking Machine)

ใช้เพื่อทำให้แน่ใจว่า สินค้าที่บรรจุในซองบรรจุภัณฑ์แล้ว ได้ตรงตามค่ามาตรฐานที่กำหนด โดยสินค้าจะถูกชั่งด้วยโหลดเซล (Electronics Load Cell) ซึ่งมีสายไฟฟ้าต่อพ่วงกับหน้าจอ LCD จึงสามารถบอกน้ำหนักของสินค้าที่ผ่านสายพานชั่งได้อย่างต่อเนื่อง และแม่นยำ


CWC-160HS
เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่อง X-ray ระบบสายพานex
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติทางเทคนิค || เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่อง X-ray ระบบสายพาน

รุ่นCWC-160HS
ระบบการคัดแยก ระบบลม/ ระบบผลัก/ หยุด
หน้าจอควบคุม ระบบสัมผัส
การเตือน เสียงเตือน/ แสง
ความเร็วสายพาน 60เมตร/นาที
กำลังไฟฟ้า 200V 50-60H 100W
ขนาดเครื่อง L850*W520*H1350+-100 mm.
น้ำหนักเครื่อง (ไม่รวมReject) 60Kg (Reject 37Kg.)

เครื่องชั่งน้ำหนักสินค้า แบบสายพาน รุ่น INT810-SWL1222

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบสายพาน (Check Weighting Machine Conveyor) New icons 64

เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติบนสายพาน (Automatic Check Weight) เพื่อทำให้น้ำหนักของสินค้าที่บรรจุแล้วว่ามีน้ำหนักตามกำหนด ต้องตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นด้วยเครื่องชั่งระบบสายพานสินค้า โดยสายพานของเครื่องชั่งจะวางอยู่บนโหลดเซล (Electronics Load Cell) ซึ่งมีสายไฟฟ้าพ่วงต่อกับจอ LCD จึงสามารถบอกน้ำหนักสินค้าที่อยู่บนสายพานที่อยู่บนโหลดเซลได้อย่างต่อเนื่อง

   เครื่องชั่งน้ำหนักสินค้าแบบสายพาน รุ่น INT810-SWL1222
เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบสายพาน

คุณสมบัติทางเทคนิค || เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบสายพาน

StandardINT810 SWL210-IINT810 SWL615-IINT810 SWL1222-IINT810 SWM330-IINT810 SWM636-I
With MetaldetectorINT810 SWL210-MINT810 SWL615-MINT810 SWL1222-MINT810 SWM330-MINT810 SWM636-M
น้ำหนักมากที่สุดที่ชั่งได้ 200g 600g 1,200g 3,000g 6,000g
ช่วงน้ำหนักที่ชั่งได้ 1g-200g 1g-600g 1g-1,200g 3g-300g 3g-6,000g
Scale Interval 0.05g 0.1g 0.1g 0.5g 1.0g
ความถูกต้องแม่นยำสูงสุด ±0.1g ±0.2g ±0.2g ±1.0g ±2.0g
ความเร็วการชั่งน้ำหนักสูงสุด 250ea/min 220ea/min 220ea/min 150ea/min 100ea/min
ความเร็ว 10-70 m/min 10-80 m/min 10-100 m/min 10-85 m/min 10-70 m/min
ความกว้างขนาดสินค้า 10-100 mm. 10-150 mm. 10-220 mm. 10-300 mm. 10-360 mm.
ความยาวขนาดสินค้า 30-200 mm. 50-250 mm. 50-350 mm. 70-350 mm. 70-450 mm.
ความสูงขนาดสินค้า 5-100 mm. 5-150 mm. 2-220 mm. 5-300 mm. 5-360 mm.
Filp Bar FM3-1045 FB3-1555 FB3-2265 FB3-3075 FB3-3085
Pusher Bar PB2-1035 PB2-1035 PB2-2245 PB2-3055 PB2-3665
Air Pusher AP2-1035 AP2-1545 AP2-2245 AP2-3055 AP2-3665
Air Jet AJ3-1035 AJ3-1555 - - -
Belt Drop DB2-1035 DB2-1545 DB2-2245 DB2-3055 DB2-3665
Metaldetector สามารถปรับใช้ MD-15XX MD-20XX MD-30XX MD-35XX MD-40XX
ความต้องการพลังงาน 220V AC ±10%, single phase, 50/60Hz
เงื่อนไข Enviornmental 5°C-35°C *(41°F-95°F), Variation not to exceed ± 2°C (4°F)/ hr, relative Humidity : 335%-85%
3000 characters left
ใส่ข้อความที่ต้องการสอบถาม เช่น ชื่อสินค้า ชื่อรุ่น ฯลฯ

Online Catalog

Online Catalog TU.Pack

Special Promotion

โปรโมชั่น เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

Article | Knowledge

บทความ สาระน่ารู้

Contact Us

ติดต่อสอบถาม

Contact Form

สอบถามเครื่องแพ็ค เครื่องบรรจุ

APPLY JOB

ร่วมงานกับทียูแพ็ค