เครื่องบรรจุของเหลว / เครื่องเติมของเหลว


เครื่องบรรจุของเหลว หรือ เครื่องเติมของเหลว (Liquid Filling Machine) เป็นเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับ บรรจุ หรือเติมวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลว เป็นครีมกึ่งน้ำ สามารถเติมลงบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น บรรจุครีมลงซอง, บรรจุของเหลวลงขวด หรือลงซอง, เติมของเหลวลงซอง, เติมของเหลวหรือครีมลงขวด หรือบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ ตัวเครื่องมีหลากหลายแบบตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน เครื่องบรรจุของเหลว หรือเครื่องเติมของเหลวของบริษัทฯ เป็นสินค้าคุณภาพสูง แต่คงไว้ซึ่งราคายุติธรรม มีทีมงานให้คำแนะนำการใช้งานด้วยความเต็มใจ (อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 15-09-2560)

  1. 1. เครื่องบรรจุของเหลว / เครื่องเติมของเหลว แบบแนวนอน
  2. 2. เครื่องบรรจุของเหลว / เครื่องเติมของเหลว แบบแนวตั้ง
  3. 3. เครื่องบรรจุของเหลว / เครื่องเติมของเหลว แบบสุญญากาศ
  4. 4. เครื่องบรรจุของเหลวหรือน้ำดื่มระบบ 3 in 1
  5. 5.. อุปกรณ์เสริม และชุดป้อนสินค้า

เครื่องบรรจุของเหลว / เครื่องเติมของเหลว แบบแนวนอน

เครื่องบรรจุของเหลว/เติมของเหลว แบบแนวนอน

เครื่องเติมของเหลวใช้กระบอกสูบควบคุมการเติม ออกแบบมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวน้ำ และกึ่งของเหลว เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหาร ยาฆ่าแมลง และอุตสาหกรรมยา

เครื่องบรรจุของเหลว / เครื่องเติมของเหลวแบบแนวนอน แบบต่างๆ

เครื่องบรรจุของเหลว / เครื่องเติมของเหลว แบบแนวตั้ง

เครื่องบรรจุของเหลว/เติมของเหลว แบบแนวตั้ง

เครื่องเติมของเหลวแนวตั้งออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว กึ่งของเหลว พร้อมหัวจ่ายของเหลวขนาดใหญ่ การติดตั้งแบบแนวตั้งประหยัดเนื้อที่ในการใช้งาน หัวจ่ายแบบ 2 หัวเติม ช่วยให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น

เครื่องบรรจุของเหลว / เครื่องเติมของเหลวแบบแนวตั้ง แบบต่างๆ

เครื่องบรรจุของเหลว / เครื่องเติมของเหลว แบบสุญญากาศ

เครื่องบรรจุของเหลว/เติมของเหลว แบบสูญญากาศ

เครื่องเติมของเหลวแบบสุญญากาศ เหมาะสำหรับของเหลวที่เป็นน้ำ และของเหลวที่หนักกว่าน้ำเล็กน้อย เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำหอม แอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดฟองอากาศมากในขณะที่เติม

เครื่องบรรจุของเหลว / เครื่องเติมของเหลวแบบสุญญากาศ แบบต่างๆ

เครื่องบรรจุของเหลวหรือน้ำดื่มระบบ 3 IN 1 New icons 64

3in1

เครื่องบรรจุของเหลวระบบ 3 in 1 ใช้สำหรับบรรขุน้ำดื่ม บรรจุปริมาตร ตังแต่ 300-1500 ml. การทำงานแบบ 3 in 1 (ล้างขวด + บรรจุน้ำ + ปิดฝา อยู่ในเครื่องเดียวกัน) เครื่องบรรจุของเหลวและน้ำดื่มระบบ 3 in 1 เครื่องจักรเป็นสแตนเลสสตีล

เครื่องบรรจุของเหลวหรือน้ำดื่มระบบ 3 IN 1

อุปกรณ์เสริม และชุดป้อนสินค้า

อุปกรณ์เสริมและชุดป้อนสินค้า
       อุปกรณ์เสริม หรือเครื่องเสริมการทำงานของ เครื่องบรรจุ หรือเครื่องเติมของเหลว ครีม เพื่อให้ตัวเครื่องทำงานอย่างครบฟังก์ชั่น, อุปกรณ์เสิรม หรืออะไหล่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

อุปกรณ์เสริม และชุดป้อนสินค้า แบบต่างๆ
online-cat2
promotion-banner
article banner

Contact Us

contact tu

Contact Form

สอบถามเครื่องแพ็ค เครื่องบรรจุ

APPLY JOB

job tu