เครื่องซีลปิดปากถุง


  1. 1. เครื่องซีลปิดปากถุง แบบสายพานต่อเนื่อง
  2. 2. เครื่องซีลปิดปากถุง แบบใช้เท้าเหยียบ
  3. 3. เครื่องซีลปิดปากถุง แบบใช้มือกด
  4. 4. อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องซีลปิดปากถุง

เครื่องซีลปิดปากถุง แบบสายพานต่อเนื่อง (Continuos Sealing Machine)

เครื่องซีลปิดปากถุงแบบสายพานต่อเนื่อง

เครื่องซีลปิดปากถุง แบบสายพานต่อเนื่อง ซีลถุงฟิล์มเร็วกว่าเครื่องซีลแบบมือกดและเครื่องซีลแบบเท้าเหยียบ ประหยัดค่าแรงได้ 3-8 เท่า

เครื่องซีลปิดปากถุง แบบสายพานต่อเนื่องแบบต่างๆ

เครื่องซีลปิดปากถุง แบบใช้เท้าเหยียบ (Sealing Machine, Foot Switch)

เครื่องซีลปิดปากถุงแบบใช้เท้าเหยียบ

เครื่องซีลปิดปากถุง แบบใช้เท้าเหยียบ ใช้สำหรับซีลปิดปากถุงฟิล์มทั่วๆไปทุกชนิด

เครื่องซีลปิดปากถุง แบบใช้เท้าเหยียบแบบต่างๆ

เครื่องซีลปิดปากถุง แบบใช้มือกด (Hand Sealing Machine)

เครื่องซีลปิดปากถุงแบบใช้มือกด

เครื่องซีลปิดปากถุง แบบใช้มือกดคุณภาพสูง เหมาะสำหรับซีลถุงพลาสติกทุกชนิด เช่น ถุงร้าน ถุงเย็น ถุง PP ถุง PE ถุงอลูมิเนียมฟอล์ย ถุงพับจีบ โดยถุงจะถูกซีลอย่างดี ไม่รั่วซึม ช่วยยืดอายุของอาหาร และเก็บได้นานขึ้น

เครื่องซีลปิดปากถุง แบบใช้มือกดแบบต่างๆ

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องซีลปิดปากถุง (Optional Sealing Machine)

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องซีลปิดปากถุง       อุปกรณ์เสริม ส่วนเสิรม สำหรับ เครื่องซีลปิดปากถุงแบบต่างๆ เป็นส่วนเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบเข้ากับตัวเครื่องซีลฯ เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และเสริมการทำงานของเครื่องซีลปิดปากถุงให้ทำงานได้อย่างเต็มที่

อุปกรณ์เสริมเครื่องซีลปิดปากถุง
3000 characters left
ใส่ข้อความที่ต้องการสอบถาม เช่น ชื่อสินค้า ชื่อรุ่น ฯลฯ

Online Catalog

Online Catalog TU.Pack

Special Promotion

โปรโมชั่น เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

Article | Knowledge

บทความ สาระน่ารู้

Contact Us

ติดต่อสอบถาม

Contact Form

สอบถามเครื่องแพ็ค เครื่องบรรจุ

APPLY JOB

ร่วมงานกับทียูแพ็ค