เครื่องปิดเทปกาวกล่อง


เครื่องปิดเทปกาว กล่องใช้สำหรับปิดเทปกาวกล่องลูกฟูก มีทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ แบบอัตโนมัติ สามารถใช้งานต่อกับไล์นผลิตอัตโนมัติได้ แบบกึ่งอัตโนมัติ จะเป็นการทำงานโดยจะใช้คนพับฝากล่องและดันกล่องเข้าสายพานเครื่อง เครื่องจะทำการปิดเทปให้อัตโนมัติ สามารถปิดทั้งบนและล่างได้พร้อมกัน หรือเลือกปิดด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับการใส่ม้วนเทปกาว (อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 15-2-2564 ) 

  1. 1. เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบกึ่งอัตโนมัติ
  2. 2. เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบอัตโนมัติ
  3. 3. เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบพับฝากล่องอัตโนมัติ
  4. 4. เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบปิดมุมกล่อง

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบกึ่งอัตโนมัติ (Simi-Auto Carton Sealing Machine)

เครื่องปิดเทปกาวกล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องปิดเทปกาวกล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถปิดกล่องได้หลายขนาด โดยเครื่องจะปรับขนาดกล่องอัตโนมัติ สามารถต่อการทำงานกับเครื่องรัดกล่องระบบอัตโนมัติได้

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบกึ่งอัตโนมัติ แบบต่างๆ

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบอัตโนมัติ (Automatic Carton Sealing Machine)

เครื่องปิดเทปกาวกล่องแบบอัตโนมัติ

เครื่องปิดเทปกาวกล่องแบบอัตโนมัติ สามารถปิดเทปกาวบน-ล่าง พร้อมกัน ปรับตั้งขนาดได้ง่าย มีสเกลแสดงตำแหน่งการปรับไซส์

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบอัตโนมัติ แบบต่างๆ

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบพับฝากล่องอัตโนมัติ (Flab & Fold Carton Sealing Machine)

เครื่องปิดเทปกาวกล่องแบบพับฝากล่องอัตโนมัติ

เครื่องปิดเทปกาวแบบพับฝากล่องอัตโนมัติ สำหรับปิดกล่องด้วยเทปกาว บน-ล่าง หรือเลือกปิดด้านบนอย่างเดียว การทำงานแบบต่อเนื่องสามารถต่อเข้ากับไลน์อัตโนมัติ

เครื่องปิดเทปกาว แบบพับฝากล่องอัตโนมัติ รุ่นต่างๆ

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบปิดมุมกล่อง (Edge Carton Sealing Machine)

เครื่องปิดเทปกาวกล่องแบบปิดมุมกล่อง

เครื่องปิดเทปกาวสำหรับปิดมุมกล่องทั้ง 4 ด้านด้วยเทปกาวโอพีพี มีการทำงานแบบต่อเนื่อง ต่อเข้ากับเครื่องปิดเทปกาวได้ ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบปปิดมุมกล่อง แบบต่างๆ

ดูเว็บ : เครื่องปิดเทปกาว

Video เครื่องปิดเทปกาวกล่อง

Online Catalog

Online Catalog TU.Pack

Special Promotion

โปรโมชั่น เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

Article | Knowledge

บทความ สาระน่ารู้

Contact Us

ติดต่อสอบถาม

Contact Form

สอบถามเครื่องแพ็ค เครื่องบรรจุ

APPLY JOB

ร่วมงานกับทียูแพ็ค