เครื่องบรรจุแนวนอน เครื่องห่อแนวนอน

เครื่องบรรจุแนวนอน เครื่องห่อแนวนอน (Horizontal Packaging Mechine) สามารถหีบห่อ เติม หรือบรรจุสินค้าในลักษณะแนวตั้ง โดยสามารถแพ็คสินค้าได้หลายลักษณะ เช่น แพ็คสินค้าขนาดเล็กถึงกลาง, แพ็คห่อสินค้าขนาดใหญ่, แพ็คสินค้าของเหลวเหนียวหนืด, แพ็ค หีบห่อไอศรีม และขนมบิสกิต ฯลฯ (อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 24-6-2564)

 TU.Pack เราคือผู้นำด้านเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เครื่องบรรจุหีบห่อทุกรูปแบบ เราพร้อมให้บริการท่านด้วยความยินดี พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรบรรจุหีบห่อ เราคัดสรรเฉพาะสินค้าคุณภาพ พร้อมด้วยทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญ ที่จะคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำต่อท่านได้ #เครื่องบรรจุแนวนอน


  1. 1. สำหรับแพ็คสินค้าขนาดเล็ก
  2. 2. สำหรับแพ็คสินค้าขนาดกลาง
  3. 3. สำหรับแพ็คสินค้าขนาดใหญ่
  4. 4. สำหรับแพ็คสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ
  5. 5. สำหรับแพ็คสินค้าที่เหนียวหนืด
  6. 6. สำหรับแพ็คไอศรีม
  7. 7. สำหรับห่อทิชชู่ม้วน หรือทิชชู่แผ่น
  8. 8. สำหรับห่อ ขนมบิสกิต
  9. 9. สำหรับบรรจุสินค้าที่่เป็นผงละเอียด แบบเม็ดเล็ก
  10. 10. เครื่องบรรจุแนวนอน (นำเข้าจากใต้หวัน)

เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าขนาดเล็ก (for Small Product)

เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าขนาดเล็ก-ขนาดกลาง

เครื่องห่อแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าขนาดเล็ก บรรจุซองขนาดเล็ก ใช้สำหรับบรรจุสินค้าที่เป็นก้อน เป็นชิ้นๆ เช่น ขนมขบเคี้ยว, ลูกกวาดเม็ดเล็กๆ, วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นผง ฯลฯ

เครื่องบรรจุแนวนอนสำหรับแพ็คสินค้าขนาดซองเล็ก

เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าขนาดกลาง (for Middle Product)

เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าขนาดเล็ก-ขนาดกลาง

เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าขนาดกลาง ใช้สำหรับบรรจุสินค้าที่เป็นก้อน เป็นชิ้น หรือสินค้าหลายชิ้นที่วางบนถาด หรือใส่กล่อง เช่น เครื่องห่อขนมปัง, เครื่องห่อหมูยอ, เครื่องบรรจุแหนม, เครื่องบรรจุคุกกี้ เป็นต้น

เครื่องบรรจุแนวนอนสำหรับแพ็คสินค้าขนาดกลาง แบบต่างๆ

เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าขนาดใหญ่ (for Big Product)

เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าขนาดใหญ่

เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าขนาดใหญ่ ใช้สำหรับบรรจุสินค้าที่เป็นก้อน เป็นชิ้น หรือสินค้าหลายชิ้นที่วางบนถาด หรือใส่กล่อง เช่น เครื่องห่อเบเกอรี่, เครื่องห่อขนมโมจิ, เครื่องบรรจุกระดาษทิชชู่, เครื่องบรรจุผ้าก็อต เป็นต้น

เครื่องบรรจุแนวนอนสำหรับแพ็คสินค้าขนาดใหญ่ แบบต่างๆ

เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ (for Extralarge Product)

เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ

เครื่องบรรจุแนวนอนสำหรับแพ็คสินค้าขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ใช้สำหรับบรรจุสินค้าที่เป็นก้อน เป็นชิ้น หรือสินค้าหลายชิ้นที่วางบนถาด หรือใส่กล่อง เช่น เครื่องห่อบะหมี่, เครื่องห่อขนมถั่วตัด, เครื่องบรรจุเทปกาวโอพีพี, เครื่องบรรจุลูกปืน เป็นต้น

เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ

เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าที่เหนียวหนืด (for Stricky Product)

เครื่องบรรจแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าที่เหนียวหนืด

เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าเหนียวหนืด รูปร่างไม่แน่นอน หรือบรรจุหลายชิ้นแบบไม่มีถาดรอง จึงต้องวางสินค้าบนฟิล์ม เช่น เครื่องบรรจุกล้วยตาก, เครื่องบรรจุปลาแผ่น, เครื่องบรรจุคุ๊กกี้, เครื่องบรรจุผลไม้กวน เป็นต้น

เครื่องบรรจแนวนอน สำหรับแพ็คสินค้าที่เหนียวหนืด แบบต่างๆ

เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับแพ็คไอศรีม (for ice cream Product)

เครื่องบรรจแนวนอน สำหรับแพ็คไอศรีม

เครื่องบรรจุแนวนอนสำหรับแพ็คไอศรีม บรรจุสินค้าที่เป็นก้อน เป็นชิ้น หรือสินค้าหลายชิ้นที่วางบนถาด เช่น เครื่องบรรจุไอศรีมแท่ง, เครื่องบรรจุขนมปัง, เครื่องบรรจุเบเกอรี่, เครื่องบรรจุคุกกี้, เครื่องห่อขนมโมจิ เป็นต้น

เครื่องบรรจแนวนอน สำหรับแพ็คไอศรีม แบบต่างๆ

เครื่องบรรจุแนวนอน สำหรับห่อทิชชู่ม้วน หรือทิชชูแผ่น (for Tissue Product)

เครื่องบรรจแนวนอน สำหรับห่อทิชชู่ม้วน หรือทิชชูแผ่น

เครื่องบรรจุแนวนอนสำหรับห่อทิชชู่แบบแผ่น หรือแบบแผ่น ใช้ห่อกระดาษทิชชู่ ที่มีลักษณะเป็นม้วน หรือเป็นแผ่นได้สะดวกรวดเร็ว

เครื่องบรรจแนวนอน สำหรับห่อทิชชู่ม้วน หรือทิชชูแผ่น แบบต่างๆ

เครื่องห่อแนวนอน ขนมบิสกิต

เครื่องห่อแนวนอน ขนมบิสกิต

เครื่องห่อแนวนอน ขนมบิสกิต ใช้เพื่อห่อแนวนอนขนมบิสกิต เหมาะสำหรับการแพ็คเพื่อการถนอมขนมบิสกิต คุกกี้ ซึ่งในปัจจุบันเป็นขนมที่นิยมรับประทานเป็นอาหารว่างอย่างแพร่หลาย ความต้องการของผู้บริโภคจึงมีหลากหลายและเพิ่มมากขึ้นทุกๆวัน ทางบริษัท T.UPack จึงมีเครื่องจักรที่อำนวยความสะดวกและทำได้ตามใจผู้บริโภคจำหน่าย เช่น เครื่องห่อแนวนอน ขนมบิสกิต, เครื่องจัดวางบิสกิต ฯลฯ

เครื่องห่อแนวนอนขนมบิสกิต แบบต่างๆ

เครื่องบรรจุแนวนอน แบบใช้ฟิล์มเป็นม้วน New icons 64

S-220-280

เครื่องจะทำการขึ้นรูปฟิล์มที่เป็นม้วน ขึ้นรูปให้เป็นซอง พร้อมบรรจุสินค้าอัตโนมัติ สำหรับบรรจุสินค้าที่เป้นผงละเอียด แบบเม็ดเล็ก และบรรจุสินค้าที่เป็นของเหลว ของหนืด เช่น บรรจุผงแป้ง บรรจุน้ำตาล บรรจุข้าวสาร บรรจุกาแฟ บรรจุกาแฟ บรรจุน้ำดื่ม บรรจุน้ำผลไม้ บรรจุซอส เป็นต้น

เครื่องบรรจุแนวนอน แบบใช้ฟิล์มเป็นม้วน

เครื่องบรรจุแนวนอน (นำเข้าจากใต้หวัน) New icons 64

TD-200P

สำหรับบรรจุสินค้าที่เป็นก้อน เป็นชิ้น หรือสินค้าหลายชิ้นวางบนถาด หรือใส่กล่อง

เครื่องบรรจุแนวนอน (นำเข้าจากใต้หวัน)


Facebook Facepage เครื่องบรรจุแนวนอน

3000 characters left
ใส่ข้อความที่ต้องการสอบถาม เช่น ชื่อสินค้า ชื่อรุ่น ฯลฯ

Online Catalog

Online Catalog TU.Pack

Special Promotion

โปรโมชั่น เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

Article | Knowledge

บทความ สาระน่ารู้

Contact Us

ติดต่อสอบถาม

Contact Form

สอบถามเครื่องแพ็ค เครื่องบรรจุ

APPLY JOB

ร่วมงานกับทียูแพ็ค