เครื่องปิดเทปกาวกล่อง


เครื่องปิดเทปกาว กล่องใช้สำหรับปิดเทปกาวกล่องลูกฟูก มีทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ แบบอัตโนมัติ สามารถใช้งานต่อกับไล์นผลิตอัตโนมัติได้ แบบกึ่งอัตโนมัติ จะเป็นการทำงานโดยจะใช้คนพับฝากล่องและดันกล่องเข้าสายพานเครื่อง เครื่องจะทำการปิดเทปให้อัตโนมัติ สามารถปิดทั้งบนและล่างได้พร้อมกัน หรือเลือกปิดด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับการใส่ม้วนเทปกาว (อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 10-5-2564 ) 

 1. 1. เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบกึ่งอัตโนมัติ
 2. 2. เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบอัตโนมัติ
 3. 3. เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบพับฝากล่องอัตโนมัติ
 4. 4. เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบปิดมุมกล่อง

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบกึ่งอัตโนมัติ (Simi-Auto Carton Sealing Machine)

เครื่องปิดเทปกาวกล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องปิดเทปกาวกล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถปิดกล่องได้หลายขนาด โดยเครื่องจะปรับขนาดกล่องอัตโนมัติ สามารถต่อการทำงานกับเครื่องรัดกล่องระบบอัตโนมัติได้

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบกึ่งอัตโนมัติ แบบต่างๆ

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบอัตโนมัติ (Automatic Carton Sealing Machine)

เครื่องปิดเทปกาวกล่องแบบอัตโนมัติ

เครื่องปิดเทปกาวกล่องแบบอัตโนมัติ สามารถปิดเทปกาวบน-ล่าง พร้อมกัน ปรับตั้งขนาดได้ง่าย มีสเกลแสดงตำแหน่งการปรับไซส์

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบอัตโนมัติ แบบต่างๆ

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบพับฝากล่องอัตโนมัติ (Flab & Fold Carton Sealing Machine)

เครื่องปิดเทปกาวกล่องแบบพับฝากล่องอัตโนมัติ

เครื่องปิดเทปกาวแบบพับฝากล่องอัตโนมัติ สำหรับปิดกล่องด้วยเทปกาว บน-ล่าง หรือเลือกปิดด้านบนอย่างเดียว การทำงานแบบต่อเนื่องสามารถต่อเข้ากับไลน์อัตโนมัติ

เครื่องปิดเทปกาว แบบพับฝากล่องอัตโนมัติ รุ่นต่างๆ

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบปิดมุมกล่อง (Edge Carton Sealing Machine)

เครื่องปิดเทปกาวกล่องแบบปิดมุมกล่อง

เครื่องปิดเทปกาวสำหรับปิดมุมกล่องทั้ง 4 ด้านด้วยเทปกาวโอพีพี มีการทำงานแบบต่อเนื่อง ต่อเข้ากับเครื่องปิดเทปกาวได้ ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง แบบปปิดมุมกล่อง แบบต่างๆ

ดูเว็บ : เครื่องปิดเทปกาว

เครื่องปิดเทปกาวบนกล่อง รุ่น NE-707H

เครื่องปิดเทปกาวมุมกล่องแบบอัตโนมัติ และแบบตัว H
FULLY AUTO “H” TYPE CARTON CORNER SEALING MACHINE

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง รุ่น NE-707H
เครื่องปิดเทปกาวกล่อง รุ่น NE-707H

รายละเอียด || เครื่องปิดเทปกาวกล่อง รุ่น NE-707H

เครื่องจะพับฝากล่องด้านบนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งปิดเทปโดยผ่านสายพานลำเลียงครั้งเดียว


คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องปิดเทปกาวกล่อง รุ่น NE-707H

 • สายพานถอดเปลี่ยนได้ง่ายมาก
 • มีช่องว่างระหว่างแท่นายพาน ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาเครื่อง
 • การทำงานของเครื่องเป็นแบบแนวนอนทางเดียว
 • สามารถปิดมุมกล่องได้ทั้งด้านล่าง-ด้านบน และแบบตัว H

อุปกรณ์เสริม || เครื่องปิดเทปกาวกล่อง รุ่น NE-707H

 • ระบบตรวจสอบ OPP เทป
 • ระบบตรวจสอบ การปิดเทป
 • ระบบตรวจสอบ การตัดเทป
 • ระบบตรวจสอบ หยุดเครื่องอัตโนมัติ
 • ระบบตรวจสอบ ความปลอดภัย

คุณสมบัติทางเทคนิค || เครื่องปิดเทปกาวกล่อง รุ่น NE-707H

ModelNE-707AH
ขนาดเครื่อง(LxWxH) 1500 x 1200 x 1600 mm.
ขนาดชิ้นงาน (LxWxH) 300-800x200-600x170-650mm.
ความสูงของแท่นวาง 750 mm.
กำลังมอเตอร์ 0.18 KW
Air Consumption 112.1/min
Unit Pressure 5kg/cm2
Speed 15 กล่อง/นาที
ขนาด Tape กาว 50/60/75 mm.

เครื่องปิดเทปกาวบนกล่อง รุ่น NE-707AH/NE-707R

เครื่องปิดเทปกาวมุมกล่องแบบอัตโนมัติ และแบบตัว H
FULLY AUTO “H” TYPE CARTON CORNER SEALING MACHINE

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง รุ่น NE-707H/NE-707R
เครื่องปิดเทปกาวกล่อง รุ่น NE-707AH, NE-707R

รายละเอียด || เครื่องปิดเทปกาวกล่อง รุ่น NE-707AH, NE-707R

เครื่องจะพับฝากล่องด้านบนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งปิดเทปโดยผ่านสายพานลำเลียงครั้งเดียว


คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องปิดเทปกาวกล่อง รุ่น NE-707AH, NE-707R

 • สายพานถอดเปลี่ยนได้ง่ายมาก
 • มีช่องว่างระหว่างแท่นายพาน ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาเครื่อง
 • การทำงานของเครื่องเป็นแบบแนวนอนทางเดียว
 • สามารถปิดมุมกล่องได้ทั้งด้านล่าง-ด้านบน และแบบตัว H

อุปกรณ์เสริม || เครื่องปิดเทปกาวกล่อง รุ่น NE-707AH, NE-707R

 • ระบบตรวจสอบ OPP เทป
 • ระบบตรวจสอบ การปิดเทป
 • ระบบตรวจสอบ การตัดเทป
 • ระบบตรวจสอบ หยุดเครื่องอัตโนมัติ
 • ระบบตรวจสอบ ความปลอดภัย

คุณสมบัติทางเทคนิค || เครื่องปิดเทปกาวกล่อง รุ่น NE-707AH, NE-707R

ModelNE-707AHNE-707R
ขนาดเครื่อง(LxWxH) 1200 x 800 x 750 mm. 1200 x 800 x 750 mm.
ขนาดชิ้นงาน (LxWxH) 300-800 x 200-600 x 170-650 mm. L800 x W600
ความสูงของแท่นวาง 750 mm. 750 mm.
กำลังมอเตอร์ 0.18 KW 0.18 KW
Air Consumption 192.1/min 93 1/min
Unit Pressure 5kg/cm2 5kg/cm2
Speed 4-6 กล่อง/นาที 10 กล่อง/นาที
ขนาด Tape กาว 60/75 mm. 60/75 mm.

เครื่องปิดเทปกาวบนกล่อง รุ่น CSS-6050S

เครื่องปิดเทปกาวบนกล่อง (Carton Sealing Machine)

เครื่องปิดเทปกาวกล่อง รุ่น CSS-6050S
เครื่องปิดเทปกาวบนกล่อง || รุ่น CSS-6050S

คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องปิดเทปกาวบนกล่อง || รุ่น CSS-6050S

ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุสินค้าที่ผ่านสายการผลิต ทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง เพื่อให้การแพ็คกล่องมีความแข็งแรงคงทน โดยใช้เวลารวดเร็ว จึงประหยัดค่าแรงงานปลอดภัยและสะดวกในการขนย้าย


คุณสมบัติทางเทคนิค || เครื่องปิดเทปกาวบนกล่อง || รุ่น CSS-6050S

รายการรุ่น CSS-6050S
ไฟเลี้ยง 220/240 VAC 1 เฟส
กำลังไฟ 180 W
ขนาดเทป 1 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 2 นิ้ว, 2.5 นิ้ว
ความเร็วสายพาน 0-20 เมตร/นาที
ขนาดกล่องใหญ่สุด (mm.) 500W x 600H
ขนาดกล่องเล็กสุด (mm.) 150W x 110H
ขนาดเครื่องจักร (mm.) 1580 x 740 x 1330
น้ำหนักเครื่องจักร 145 kg.
3000 characters left
ใส่ข้อความที่ต้องการสอบถาม เช่น ชื่อสินค้า ชื่อรุ่น ฯลฯ

Online Catalog

Online Catalog TU.Pack

Special Promotion

โปรโมชั่น เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

Article | Knowledge

บทความ สาระน่ารู้

Contact Us

ติดต่อสอบถาม

Contact Form

สอบถามเครื่องแพ็ค เครื่องบรรจุ

APPLY JOB

ร่วมงานกับทียูแพ็ค